Latvijas inženiertehnisko apkopju asociācija

LITAA prioritātes

Latvijas tehnisko apkopju speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana

Baltijas un starptautisko nozares speciālistu konferenču un sanāksmju organizēšana

Sadarbība un informācijas apmaiņa ar EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)

Tehniskās apkopes sfērai veltīto žurnālu un publikāciju jaunumu aprites organizēšana Latvijā

Par LITAA

LITAA ir bezpeļņas organizācija, kas tika dibināta 2013.gada 12.jūnijā. LITAA galvenie mērķi ir:

- veicināt Latvijas uzņēmumu tehnisko apkopju un uzturēšanas saimniecības pilnveidošanu, kas ietver iekārtu uzticamības, dzīves cikla izmaksu un risku pārvaldības jautājumus;

- apvienot tehnisko apkopju un uzturēšanas speciālistus, veicināt zināšanu apmaiņu un apguvi Latvijā;

- sadarboties ar vietējām un ārvalstu saistītajām organizācijām.

  • Jaunākā informācija par notikumiem TA nozarē

  • Darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošana

  • Piedalīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos

  • Palīdzība dažādu problēmu risināšanā

Mūsu pasākumi

Kontakti